Saprohumus

Dzięki Saprohumus każda gleba staje się żyzna

Nawóz organiczny sypki Saprohumus

SAPROHUMUS to sypka mieszanka organiczna do ulepszania gleby i nawożenia roślin naturalnym humusem. Zawiera torf, sapropel i nawóz organiczny Humafol

Korzyści
  • Wysoka zawartość humusu do 50%
  • Najlepsze rozwiązanie do rekultywacji gleb wyjałowionych i zdegradowanych
  • Wysoka aktywność mikrobiologiczna
  • Długotrwały wpływ na glebę
  • Podwójne działanie jako polepszacz struktury gleby i nawóz organiczny
  • Niezastąpiony produkt do tworzenia warstw próchnicznych pod siew trawników
  • Najlepsze rozwiązanie do nawożenia gleb szklarniowych


Ulotki